VARVET

LETAR DU VARVSPLATS - VÄLKOMMEN ATT SÖKA MEDLEMSKAP

VI HAR ENDAST VARVSPLATSER PÅ LAND, EJ HAMNPLATSER 


Aktuellt:


Sjösättning 2023 sker fredag den 5/5

Sjösättning påbörjas 07.00 fredag 5/5, turordning meddelas per e-post när fastställd. Sjösättningen beräknas klar 13.00.


Anmälan och om deltagande i sjösättningen görs snarast till: info@fyrissegelsallskap.seMedlemsmöte 2023 

Medlemsmöte hålls 5/5 på varvet efter sjösättning. Sjösättningen beräknas klar 13:00.Väl mött!

Lediga varvsplatser!


Vi har fn ett par lediga båtplatser på varvet. 


För mer information och villkor läs vidare under "Om oss" på webbplatsen. Ansökan om medlemskap och varsplats skickas till:

info@fyrissegelsallskap.seOBS! Fyris segelsällkap har endast varvsplatser, ej hamnplatser.