AKTUELLT

Det är osäkert vad politiken vill långsiktigt med båtvarven. Mycket tyder på att vi får flytta till området söder om Kungsängsbron. Diskussionen har ju pågått  i ca 10 år.

USFS samarbeteskomittté presenterade en informationstidning och ett remissyttrande  i frågan 2014.

Se länkar:


USFS - remissyttrande  2014


USFC - planbeskrivning


UPPTAGNING och SJÖSÄTTNING


Upptagning 2021 sker 1/10,  första fredag i oktober. Upptagningen påbörja 07.00, turordning meddelas per e-post


Datum för sjösättning 2022 meddelas när datum är fastställt beslutat.


Anmälan till info@fyrissegelsallskap.se och betalning måste göras före deltagande vid både sjösättning och upptagande  

ÅRSMÖTE  

Årsmötet genomförs 2021 tisdagen 28/9 i USS klubblokal vid Skarholmen kl 18.00 - 20.00. Kallelse och möteshandlingar skickas till föreningens medelammarna per e-post inför mötet.